homoludens.bg 2017-12-28T14:57:09+00:00

За проекта

Фондация “Хомо Луденс” е доброволна и независима организация, учредена като юридическо лице с нестопанска цел. Сред основните й дейности е издаването на списание „Homo Ludens“.

Мисията на Фондация “Хомо Луденс” е да работи за осигуряване на устойчиво развитие на общността чрез насърчаване на благотворителността и подпомагане реализацията на граждански инициативи, съответстващи на местните нужди.

Уебсайтът на фондация “Хомо Луденс” е създаден да популяризира идеите на фондацията и да подпомага целите й.

Детайли

Категории: