birex43.com 2017-09-26T02:58:12+00:00

За проекта

Лого дизайн, цялостна визуална концепция, корпоративна идентичност и уеб дизайн за birex43.com–софтуерен продукт за участниците на свободния пазар на електроенергия.